Kontakt

Centrální a ukázkové pracoviště

Kontakt na krajské koordinátory služby

Marcela Ondrůjová
Národní koordinátorka služby Family Point
Krajská koordinátorka služby Family Point pro Jihomoravský kraj

Centrum pro rodinu a sociální péči
Biskupská 7, 602 00 Brno
tel.: +420 731 140 011
e-mail: marcela.ondrujova@crsp.cz

Mgr. Stanislava Holbová
Krajská koordinátorka služby Family Point pro Kraj Vysočina

Krajský úřad kraje Vysočina
Žižkova 1882/57, Jihlava
tel.: 564 602 828
e-mail: holbova.s@kr-vysocina.cz

Poskytovatel licence