Kontakt

Centrální a ukázkové pracoviště

Kontakt na krajské koordinátory služby

Ing. Daniela Mišunová
Národní koordinátorka služby Family Point
Krajská koordinátorka služby Family Point pro Jihomoravský kraj

Centrum pro rodinu a sociální péči
Biskupská 7, 602 00 Brno
tel.: +420 777 675 740
e-mail: daniela.misunova@crsp.cz

Mgr. Stanislava Holbová
Krajská koordinátorka služby Family Point pro Kraj Vysočina

Krajský úřad kraje Vysočina
Žižkova 1882/57, Jihlava
tel.: 564 602 828
e-mail: holbova.s@kr-vysocina.cz

Poskytovatel licence

Setkání odpovědných osob Family Pointů

9.00–9.30

Přivítání, vzájemné představení

9.30–10.00

Shrnující informace, novinky ve službě Family Point

10.00–11.00

Facilitovaná diskuse „Kde nás tlačí bota“

Společným zamyšlením na téma: Jaké podmínky bychom potřebovali pro svou péči o Family Pointy a které změny bychom uvítali? nás provede mediátorka a psycholožka Mgr. Eva Pávková, která se ve své praxi věnuje problémům rodin i jednotlivců, mimosoudnímu řešení konfliktů a vzdělávání pracovníků sociálně právní ochrany dětí, pěstounů a pomáhajících profesí.

11.00–11.30

Pauza, občerstvení

11.30–12.00

Zajímavosti z jednotlivých Family Pointů, zkušenosti ke sdílení

12.00–12.30

Mary’s Meals – představení projektu, Batůžkový projekt

12.30–12.45

Ukončení akce

Možnost konzultace s referenty pro rodinnou politiku Odboru sociálních věcí KrÚ JMK

* Přihlašování nejpozději do 20. 5. 2022.