Kontakt

Centrální a ukázkové pracoviště

Kontakt na krajské koordinátory služby

Ing. Daniela Mišunová
Národní koordinátorka služby Family Point
Krajská koordinátorka služby Family Point pro Jihomoravský kraj

Centrum pro rodinu a sociální péči
Biskupská 7, 602 00 Brno
tel.: +420 777 675 740
e-mail: daniela.misunova@crsp.cz

Mgr. Stanislava Holbová
Krajská koordinátorka služby Family Point pro Kraj Vysočina

Krajský úřad kraje Vysočina
Žižkova 1882/57, Jihlava
tel.: 564 602 828
e-mail: holbova.s@kr-vysocina.cz

Mgr. Lucie Brlková
Krajská koordinátorka služby Family Point pro Olomoucký kraj

olomoucky-kraj-logo

Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor sociálních věcí
Oddělení sociálně-právní ochrany
Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc
tel: +420 585 508 572
e-mail: l.brlkova@olkraj.cz

Poskytovatel licence