Kontakt

Centrální a ukázkové pracoviště

Kontakt na krajské koordinátory služby

Ing. Daniela Mišunová
Národní koordinátorka služby Family Point
Krajská koordinátorka služby Family Point pro Jihomoravský kraj

Centrum pro rodinu a sociální péči
Biskupská 7, 602 00 Brno
tel.: +420 777 675 740
e-mail: daniela.misunova@crsp.cz

Mgr. Stanislava Holbová
Krajská koordinátorka služby Family Point pro Kraj Vysočina

Krajský úřad kraje Vysočina
Žižkova 1882/57, Jihlava
tel.: 564 602 828
e-mail: holbova.s@kr-vysocina.cz

Poskytovatel licence

Setkání kontaktních pracovníků Family Pointů

22. 9. 2023, Centrum pro rodinu a sociální péči, Brno, Biskupská 7

10:00 – 10:15 Přivítání všech účastníků
10:15 – 10:30 Shrnující informace ve službě FAMILY POINT místo pro rodinu®
10:30 – 11:30 Prezentace vybraných FP, vzájemné sdílení zkušeností
11:30 – 12:00Diskuse
12:00 – 12:30Oběd
12:30 – 13:30 Malá ochutnávka etiky s využitím Etického kodexu služby FP podle Jitky Crhové
13:30 – 14:00 Okénko pro Vás – dotazy, doplnění letáků, značení FP