Family Point místo pro rodinu ®

Family Point je bezbariérový prostor přátelský rodině, který poskytuje praktickou možnost přebalit, nakrmit a pečovat o své děťátko, nebo získávat informace a inspiraci pro podporu rodinného života. Místa Family Point lze také využít jako prostor pro setkávání a odpočinek, kde je k dispozici i malý dětský koutek. Family Pointy lze rozdělit na základní a kontaktní.  V kontaktních Family Pointech  se konají pravidelné akce pro veřejnost, besedy, přednášky, workshopy a další zajímavý program.

Pravidelně pro vás aktualizujeme i webové stránky kontaktního Family Pointu. Ty představují důležitý informační portál, na kterém mohou rodiny čerpat informace o organizacích nabízejících prorodinné služby a být informováni o tipech na akce v okolí.  

Základní 

Family Point

  • Poskytuje možnost péče o děti (přebalení, nakojení či nakrmení) a zprostředkování informací pomocí letáků.
  • Základní Family Pointy najdete na mapě níže, označené žlutým symbolem.

Kontaktní

Family Point 

  • Nabízí prostřednictvím zaškolené kontaktní pracovnice informace nebo zprostředkování základního poradenství při řešení vztahových, výchovných a sociálních obtíží.
  • Pořádá bezplatné tematické akce pro rodiče s dětmi.
  • Kontaktní Family Pointy jsou na mapě označeny žlutomodrým symbolem.

Kde je váš nejbližší Familypoint?

Informace a novinky z jednotlivých měst

Náš cíl

Hlavním cílem služby Family Point je zkvalitňování životních podmínek rodin v daném městě či obci. Služba Family Point vytváří síť míst přátelských rodině, která umožňují pečovat o dítě ve veřejném prostoru a také získávat informace pro podporu rodinného života.

První Family Point vznikl v květnu 2009 na Josefské ulici v Brně jako místo, které nabízí možnost péče o děti v důstojném a přátelském prostředí. Zřizovatelem kontaktního Family Pointu je  Centrum pro rodinu a sociální péči (CRSP) za podpory Statutárního města Brna. Ve spolupráci s Krajským úřadem JMK rozšířilo CRSP síť Family Pointů na desítky základních a kontaktních Family Pointů v Brně a Jihomoravském kraji. Další Family Pointy se nacházejí i v ostatních krajích ČR.

Kontakty

Centrum pro rodinu a sociální péči

Biskupská 7, 602 00 Brno
tel.: +420 / 542 217 464
e-mail: info@crsp.cz
www.crsp.cz  |   crspbrno

Kontaktní osoba:

Mgr. Miroslava Bořilová
Národní koordinátorka služby Family Point
tel.: +420 / 731 140 011
e-mail: miroslava.borilova@crsp.cz
 familypointcrspbrno

Centrum pro rodinu a sociální péči

Církevní právnická osoba registrovaná v rejstříku evidovaných právnických osob, vedeném Ministerstvem kultury ČR podle zákona č. 3/2002 Sb. pod reg.č.:  8/1-07-707/1998, za kterou jedná paní Marcela Ondrůjová, ředitelka

IČO: 44991584
DIČ: CZ44991584

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 2111465192 / 2700
číslo účtu (EUR): 2111943203 / 2700

Zájemci z Jihomoravského kraje

Mgr. Miroslava Bořilová
Krajská koordinátorka služby Family Point pro Jihomoravský kraj
tel.: +420 / 731 140 011
e-mail: miroslava.borilova@crsp.cz

Zájemci z Kraje Vysočina

Mgr. Stanislava Holbová
Krajská koordinátorka služby Family Point pro Kraj Vysočina
holbova.s@kr-vysocina.cz

Zájemci z ostatních krajů

Mgr. Miroslava Bořilová
Národní koordinátorka služby Family Point
tel.: +420 / 731 140 011
e-mail: miroslava.borilova@crsp.cz