agreement-3489902_1920

Staňte se partnerem Family Pointu

Hlavním cílem služby Family Point je zkvalitňování životních podmínek rodin v daném městě či obci. Služba Family Point vytváří síť míst přátelských rodině, která umožňují pečovat o dítě ve veřejném prostoru a také získávat informace pro podporu rodinného života.

Proč

založit Family Point?

 • Podpoříte ve svém městě či ve vaší obci rodiče, prarodiče a pečující osoby konkrétním a vítaným způsobem
 • Stanete se součástí zavedené služby úspěšně trvající od roku 2009
  (služba byla v roce 2011 ve Vídni oceněna mezinárodní cenou SozialMarie 2011 rakouské nadace Unruhe za inovativní přínos v sociální a rodinné oblasti)
 • Zapojíte se do fungující sítě desítek základních a kontaktních míst pro rodinu
 • Poskytneme vám know-how služby, její metodiku a grafický manuál
 • Proškolíme vaše kontaktní pracovnice a poskytneme trvalé metodické vedení
 • Propagace na webových stránkách a letácích služby Family Point
 • Spolupráce odpovědných osob základních Family Pointů, možnost sdílení zkušeností s provozem místa
 • Příležitost pro komunikaci s rodinami, možnost zjišťovat jejich potřeby a názory

Jak

založit Family Point?

  • Je potřeba být právnickou osobou.
  • Je potřeba zajistit místo nekomerčního charakteru, bezbariérové, otevřené široké veřejnosti (nikoliv pouze návštěvníkům organizace či instituce, která místo zřizuje).
  • Uzavřít licenční smlouvu a dodržet Standard a Etický kodex služby Family Point. Tyto podklady spolu s náhledem licenční smlouvy vám zašleme na základě předchozí telefonické nebo e-mailové domluvy. Poskytnutí licence je zpoplatněno.
  • Respektovat metodiku služby a grafický manuál, který vám bude předán při podpisu licenční smlouvy. Manuál je závazný pro dodržení grafické identity služby a označení místa. V případě vzniku Family Pointu je nutné počítat se zaškolením pracovníka Family Pointu.
  • Máte-li zájem o založení nového Family Pointu, obraťte se na koordinátorku služby FAMILY POINT místo pro rodinu ® (viz kontakty na konci stránky níže).

Informace a novinky z jednotlivých měst

Setkání kontaktních Family Pointů

V pondělí 26. 4. 2021 se uskutečnilo čtvrté setkání kontaktních Family Pointů. Vzhledem k epidemiologické situaci setkání proběhlo online.

Setkání základních Family Pointů JMK

Setkání základních Family Pointů Jihomoravského kraje, které mělo proběhnout 24. 11. 2020, se z důvodu šíření nemoci COVID-19 neuskuteční.
Další setkání proběhne v průběhu roku 2021. O termínu budeme včas informovat.

Další informace

Zřízení Family Pointu je financováno z vlastních zdrojů zájemce, případně je možné využít odměnu z výhry v soutěži Obec přátelská rodině. Pro založení a provoz Family Pointu v Kraji Vysočina je možnost získat podporu ze strany KrÚ (v průběhu celého roku). Více informací poskytne koordinátorka pro Kraj Vysočina.  Zapsání nové licence do rejstříku Úřadu průmyslového vlastnictví je spojeno s poplatkem dle aktuálně platného ceníku. Nabyvatel licence k provozování služby Family Point dále uhradí jednorázový poplatek autorce loga, Ing. Arch. Magdaleně Říčné, ve výši 360 Kč. Další poplatky, spojené s předáním know-how, závisí na typu zapojení vznikajícího Family Pointu do stávající sítě služby. 

Služba FAMILY POINT místo pro rodinu® je z důvodu zachování kvality zapsána v rejstříku ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví. Nositelem myšlenky a držitelem ochranné známky je Centrum pro rodinu a sociální péči (CRSP) v Brně. Se zájemcem o zřízení služby Family Point uzavírá CRSP licenční smlouvu na dobu neurčitou. Při podpisu smlouvy dochází k předání metodiky a manuálu grafické identity služby Family Point. Součástí předání know-how pro založení Family Pointu je také zaškolení pracovníků

Součástí metodiky služby jsou Standard služby a Etický kodex služby Family Point.

Kde nás najdete

Centrální a ukázkové pracoviště služby FAMILY POINT místo pro rodinu ® se nachází na ulici Josefská 1 v Brně. Jde o historicky první Family Point, který byl založený (květen 2009) jako místo, které nabízí možnost péče o děti v důstojném a přátelském prostředí. Zřizovatelem kontaktního Family Pointu je  Centrum pro rodinu a sociální péči (CRSP) za podpory Statutárního města Brna. Ve spolupráci s Krajským úřadem JMK rozšířilo CRSP síť Family Pointů na desítky základních a kontaktních Family Pointů v Brně a Jihomoravském kraji. Další Family Pointy se nacházejí i v ostatních krajích ČR.

Note: Carousel will only load on frontend.

Kontakty