agreement-3489902_1920

Staňte se partnerem Family Point

Hlavním cílem služby Family Point je zkvalitňování životních podmínek rodin v daném městě či obci. Služba Family Point vytváří síť míst přátelských rodině, která umožňují pečovat o dítě ve veřejném prostoru a také získávat informace pro podporu rodinného života.

Proč

založit Family Point?

 • Podpoříte ve svém městě či ve vaší obci rodiče, prarodiče a pečující osoby konkrétním a vítaným způsobem
 • Stanete se součástí zavedené služby úspěšně trvající od roku 2009
  (služba byla v roce 2011 ve Vídni oceněna mezinárodní cenou SozialMarie 2011 rakouské nadace Unruhe za inovativní přínos v sociální a rodinné oblasti)
 • Zapojíte se do fungující sítě desítek základních a kontaktních míst pro rodinu
 • Poskytneme vám know-how služby, její metodiku a grafický manuál
 • Proškolíme vaše kontaktní pracovnice a poskytneme trvalé metodické vedení
 • Propagace na webových stránkách a letácích služby Family Point
 • Spolupráce odpovědných osob základních Family Pointů, možnost sdílení zkušeností s provozem místa
 • Příležitost pro komunikaci s rodinami, možnost zjišťovat jejich potřeby a názory

Jak

založit Family Point?

  • Je potřeba být právnickou osobou.
  • Je potřeba zajistit místo nekomerčního charakteru, bezbariérové, otevřené široké veřejnosti (nikoliv pouze návštěvníkům organizace či instituce, která místo zřizuje).
  • Uzavřít licenční smlouvu a dodržet Standard a Etický kodex služby Family Point.Tyto podklady spolu s náhledem licenční smlouvy vám zašleme na základě předchozí telefonické nebo e-mailové domluvy.
  • Respektovat metodiku služby a grafický manuál, který vám bude předán při podpisu licenční smlouvy. Manuál je závazný pro dodržení grafické identity služby a označení místa. V případě vzniku Family Pointu je nutné počítat se zaškolením pracovníka Family Pointu.
  • Máte-li zájem o založení nového Family Pointu, obraťte se na koordinátorku služby FAMILY POINT místo pro rodinu ® (viz kontakty na konci stránky níže).

Informace a novinky z jednotlivých měst

Národní setkání kontaktních Family Pointů


Ve čtvrtek 26. 3. 2020 proběhne již čtvrté setkání kontaktních Family Pointů.

Zúčastní se ho zástupci devíti kontaktních Family Pointů ze všech pěti krajů, kde tato služba působí. Setkání bude zaměřeno na sdílení dobré praxe a vzájemnou inspiraci Family Pointů a poprvé proběhne v prostorách zlínského Family Pointu.

Další informace

Zřízení Family Pointu je financováno z vlastních zdrojů zájemce, případně je možné využít odměnu z výhry v soutěži Obec přátelská rodině. Pro založení a provoz Family Pointu v Kraji Vysočina je možnost získat podporu ze strany KrÚ (v průběhu celého roku). Více informací poskytne koordinátorka pro Kraj Vysočina.  Zapsání nové licence do rejstříku Úřadu průmyslového vlastnictví je spojeno s poplatkem dle aktuálně platného ceníku. Nabyvatel licence k provozování služby Family Point dále uhradí jednorázový poplatek autorce loga, Ing. Arch. Magdaleně Říčné, ve výši 360 Kč. Další poplatky, spojené s předáním know-how, závisí na typu zapojení vznikajícího Family Pointu do stávající sítě služby. 

Služba FAMILY POINT místo pro rodinu® je z důvodu zachování kvality zapsána v rejstříku ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví. Nositelem myšlenky a držitelem ochranné známky je Centrum pro rodinu a sociální péči (CRSP) v Brně. Se zájemcem o zřízení služby Family Point uzavírá CRSP licenční smlouvu na dobu neurčitou. Při podpisu smlouvy dochází k předání metodiky a manuálu grafické identity služby Family Point. Součástí předání know-how pro založení Family Pointu je také zaškolení pracovníků

Součástí metodiky služby jsou Standard služby a Etický kodex služby Family Point.

Kde nás najdete

Centrální a ukázkové pracoviště služby FAMILY POINT místo pro rodinu ® se nachází na ulici Josefská 1 v Brně. Jde o historicky první Family Point, který byl založený (květen 2009) jako místo, které nabízí možnost péče o děti v důstojném a přátelském prostředí. Zřizovatelem kontaktního Family Pointu je  Centrum pro rodinu a sociální péči (CRSP) za podpory Statutárního města Brna. Ve spolupráci s Krajským úřadem JMK rozšířilo CRSP síť Family Pointů na desítky základních a kontaktních Family Pointů v Brně a Jihomoravském kraji. Další Family Pointy se nacházejí i v ostatních krajích ČR.

Kontakty

Centrum pro rodinu a sociální péči

Biskupská 7, 602 00 Brno
tel.: +420 / 542 217 464
e-mail: info@crsp.cz
www.crsp.cz  |   crspbrno

Kontaktní osoba:

Mgr. Miroslava Bořilová
Národní koordinátorka služby Family Point
tel.: +420 / 731 140 011
e-mail: miroslava.borilova@crsp.cz
 familypointcrspbrno

Centrum pro rodinu a sociální péči

Církevní právnická osoba registrovaná v rejstříku evidovaných právnických osob, vedeném Ministerstvem kultury ČR podle zákona č. 3/2002 Sb. pod reg.č.:  8/1-07-707/1998, za kterou jedná paní Marcela Ondrůjová, ředitelka

IČO: 44991584
DIČ: CZ44991584

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 2111465192 / 2700
číslo účtu (EUR): 2111943203 / 2700

Zájemci z Jihomoravského kraje

Mgr. Miroslava Bořilová
Krajská koordinátorka služby Family Point pro Jihomoravský kraj
tel.: +420 / 731 140 011
e-mail: miroslava.borilova@crsp.cz

Zájemci z Kraje Vysočina

Mgr. Stanislava Holbová
Krajská koordinátorka služby Family Point pro Kraj Vysočina
holbova.s@kr-vysocina.cz

Zájemci z ostatních krajů

Mgr. Miroslava Bořilová
Národní koordinátorka služby Family Point
tel.: +420 / 731 140 011
e-mail: miroslava.borilova@crsp.cz