Aktuality
Informace a aktuality pro rodiny v regionech

Cíl služby

Family Point je bezbariérové místo přátelské rodině, které umožňuje pečovat o malé děti a získávat informace pro podporu rodinného života. Služba Family Point vytváří síť základních (bez přítomnosti pracovnice) a kontaktních Family Pointů (s přítomností pracovnice).

Hlavním cílem služby Family Point je zkvalitňování životních podmínek rodin v daném městě či obci. První Family Point vznikl v květnu 2009 v Brně jako místo, které nabízí možnost péče o děti v důstojném a přátelském prostředí. Cíle služby jsou v souladu s Koncepcí rodinné politiky města Brna (2008) a korespondují rovněž s Deklarací Rady města Brna na podporu rodiny (2007).

Město Brno je zřizovatelem kontaktního Family Pointu na Josefské ulici v Brně, kde je služba realizována organizací Centrum pro rodinu a sociální péči (CRSP). Ve spolupráci s Magistrátem města Brna a Krajským úřadem JMK rozšířilo CRSP síť Family Pointů na 28 základních míst a 1 kontaktní Family Point v Brně, a dalších 29 základních a 1 kontaktní Family Point v JMK (údaj k 1. 10. 2016). Další Family Pointy se nacházejí na území České republiky, viz zde.